Jsme stará škola.
Umouněná dílna 
černého umění
typografického.

Upravujeme a sázíme
knihy a časopisy. 
Skenujeme, retušujeme.
Redigujeme, korigujeme.
Poradíme si s polytonickou řečtinou,
arabštinou, hebrejštinou,
ruštinou, čínštinou i japonštinou.
Umíme TeX, MOBI i ePub. 
Preferujeme původní písma 
osobitých českých písmařů,
spolupracujeme s osvědčenými 
a spolehlivými výtvarníky, grafiky,
tiskaři a knihvazači.
Ctíme pravidla.
Za svou práci ručíme.
„Jednou z bašt starého poctivého řemesla je typografie, přes všechny změny, které musela v nové době podstoupit, aby učinila zadost zrychlenému životnímu tempu.
Zůstává řemeslem a neztratila a neztratí svůj kontakt s uměním, i když staré tiskařské oficíny s klidným a rozvážným rytmem práce ustupují továrnám s noční směnou.
Poctivého typografa taková tovární práce  neuspokojuje. Zůstává mu ideálem stará oficína, kde viděl, jak mu kniha od sazby až k brožování zvolna roste pod rukama. Co je tu příležitostí, aby se tu v duchu spolupráce všeho osazenstva až k úpravci a samému autorovi ukázal jemnocit a pieta k tištěnému slovu, aby se hledalo, srovnávalo a volilo, až by všechny složky knihy byly sladěny v náležitou harmonii.
Je nepochybné že jenom z takového ovzduší mohou vycházet krásné knihy od starých plantinek a melantrišek až třeba po staroříšské tisky Florianovy.“

Jan Zahradníček, Typografům, 1946 [kráceno]