11/6/1947

11. 6. 1947
vydal Útav pro českou literaturu, 2017

písmo: Pentagraf (stormtype.com) a Avenir Next
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskl: Protisk, České Budějovice