Československo očima latinskoamerických intelektuálů 1947–1959

Michal Zourek: Československo očima latinskoamerických intelektuálů
1947–1959
Runa, 2018

písmo: Questa / Questa Grande / Questa Sans (thequestaproject.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskl, razil a svázal: Finidr, Český Těšín