cizí i blízcí

Jiří Holý (ed.) / Cizí i blízcí
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2017

grafická úprava a obálka: Ondřej Fučík
použité písmo: Fira Sans, Noto Serif + Sans
sazba: Stará škola
vytiskl: Protisk, České Budějovice