graniton

Jiří Hořava / Graniton / Umělecká a užitková keramika 1907–1928
vydal Jiří Hořava, 2017

písmo: Tabac (suitcasetype.com)
grafická úprava: Jan Šerých a Jaroslav Vlček
obálka a sazba: Stará škola
fotografie: František Nárovec, Dušan Bigas
vytiskl: Typodesign, České Budějovice