hodiny francouzštiny

V. G. Rasputin / Hodiny francouzštiny
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2017

písmo: Eskorte Latin (rosettatype.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskly: Těšínské papírny