kadaňské vily

Petr Hlaváček / Kadaňské vily a jejich zapomenuté osudy
vydalo město Kadaň, 2017

písmo: Skolar PE (rosettatype.com), Preissig (stormtype.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskl: Protisk, České Budějovice