le grand jeu / vysoká hra

Le Grand Jeu / Vysoká hra
vydal Jakub Hlaváček – Malvern, 2017

písmo: Bodoni Antiqua
grafická úprava, obálka a sazba podle osnovy původního vydání: Stará škola
vytiskl: Finidr, Český Těšín