před komiksem

Tomáš Prokůpek, Martin Foret /
Před komiksem
Formování domácího obrázkového seriálu
ve 2. polovině XIX. století
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2016

grafická úprava: Symbiont
písmo: Walsheim Pro a Warnock Pro
sazba, úprava a retuš ilustrací: Stará škola
vytiskly: Těšínské papírny, s. r. o., Český Těšín