příhoda

Bodo Kirchhoff / Příhoda
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2017

písmo: Clara System (signaturetype.cz)
grafická úprava a obálka: Barbora Toman Tylová (tomandesign.com)
sazba: Stará škola
ePub & MOBI: Stará škola
vytiskl: Těšínské papírny, Český Těšín