příležitost

Juan José Saer: Příležitost
Runa, 2018

písmo: Questa / Questa Grande / Questa Sans (thequestaproject.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskl, razil a svázal: Finidr, Český Těšín