slzy svatého vavřince

Julio Llamazares / Slzy svatého Vavřince
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2018

ilustrace: Dora Čančíková
použité písmo: Quercus
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
ePub & MOBI: Stará škola
vytiskl: Těšínské papírny