tělo, čas a prostor v liturgii

Michaela Vlčková / Tělo, čas a prostor v liturgii
vydal Jakub Hlaváček — Malvern, 2017

písmo: Skolar (rosettatype.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskl: Protisk, České Budějovice