utajená láska prezidenta masaryka

Petr Zídek / Utajená láska prezidenta Masaryka
vydalo Universum, 2017

písmo: Quercus a Tusar Deco (stormtype.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
vytiskly: TBB, Banská Bystrica