vlčí měsíc

Julio Llamazares / Vlčí měsíc
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2017

ilustrace: Dora Čančíková
použité písmo: Quercus Sans (stormtype.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
ePub & MOBI: Stará škola
vytiskl: Protisk, České Budějovice