zima v krvi

James Welch / Zima v krvi
vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2018

ilustrace: Pavel Čech
použité písmo: Quercus (http://thequestaproject.com)
grafická úprava, obálka a sazba: Stará škola
ePub & MOBI: Stará škola
vytiskly: Těšínské papírny