ediční řady Fontes, Mnemosyne, Trivium a Humanitas

Vydává Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Typografická osnova František Štorm

Sazba z písem Baskerville Pro a John Sans Pro Stará škola

Tisk Protisk, s. r. o.