Apofthegmata III

Cena: 150,00 Kč Původní cena:

Skladem

Přeložil Jiří Pavlík
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008
(Pietas benedictina, sešit 16)
88 stran, šitá vazba v měkkých deskách
ISBN 978-80-86882-10-9

Třetí svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (I. svazek je vyprodaný, výše je uveden II. svazek).

Třetí svazek obsahuje kapitoly o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.