Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě

Cena: 300,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Johannes Zeschick
Přeložil: Zdeněk Lochovský
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007
(Pietas benedictina, sešit 12)
208 stran, šitá vazba v tvrdých deskách
ISBN 978-80-86882-00-0 (recte 978-80-86882-04-8

Johannes Zeschick (1932–2013), opat benediktinského kláštera v bavorském Rohru, tu podává syntetické dějiny působení mnichů a mnišek svatého Benedikta v českých zemích. Začíná v nejranějších dějinách – christianizací Čech –, sleduje zakládání, rozkvět i úpadek a obnovu jednotlivých klášterů a na závěr popisuje stav po zhroucení komunistického režimu. Další kapitoly sledují dějiny slučování klášterů v kongregacích, jejich hospodaření, neopomíjejí architektonickou a uměleckou tvorbu, klášterní archivy a knihovny, duchovní (vědeckou a literární) tvorbu, pastorační aktivity a duchovní život. Text je doplněn originálním obrazovým doprovodem (rytiny, unikátní historické snímky, reprodukce z historických knih) a obsáhlou bibliografií.

Doslov, rekapitulující posledních patnáct let benediktinských dějin v českých zemích, napsal Ondřej Koupil.