Besedy o obnově břevnovského kláštera

Cena: 300,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autoři: Prokop Siostrzonek a Ondřej Koupil
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007
(Pietas benedictina, sešit 13)
192 stran,  šitá vazba v měkkých deskách
ISBN 978-80-86882-05-5

Rozhovor Ondřeje Koupila s převorem-administrátorem břevnovského kláštera Petrem Siostrzonkem (1957). Kromě konkrétních vzpomínek na cesty, které vedly k dnešku, se v besedách dostalo i na obecnější otázky mnišského života a vztahu kláštera a jeho okolí. Fotografie z klášterního archivu nebo z cyklu Jindřicha Štreita z roku 1993.