Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov

Cena: 400,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Josef Šrámek
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016
(Pietas benedictina, sešit 22)
256 stran,  šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem
ISBN 978-80-86882-22-2 

Nové zpracování dějin břevnovského opatství (mateřského archisteria u Prahy a pobočných domů na Moravě a v severovýchodních Čechách) z pera historika Josefa Šrámka. Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášteře na našem území od jeho založení v 10. století až po bouřlivé období 15. století. Pohled na benediktinský klášter je zasazen do rámce širších českých dějin, pozornost se v tomto směru soustředí zvláště na osobu sv. Vojtěcha, kronikáře Kosmy, záhadného legendisty Kristiána a na budování klášterní domény v Čechách, na kladském pomezí a na Moravě. Lektorátu knihy se ujali historici David Kalhous a Jan Hrdina. Za podporu své distribuce vděčí svazek Vzdělávacímu a kulturnímu centru Klášter Broumov (www.klasterbroumov.cz).