Kristus – život Marmionův

Cena: 90,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autorka: Małgorzata Borkowska
Přeložil: Jan Linka
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001
(= Pietas benedictina, sešit 5)
176 stran, šitá vazba v měkkých deskách
ISBN 80-902682-4-2 

Životopis benediktina Columby Marmiona (1858–1923), významné postavy benediktinského života, který procházel na přelomu 19. a 20. století velkým rozmachem. Marmion se narodil v  Irsku, ale svůj mnišský život prožil na kontinentě. Opat Placidus Wolter ho už jako vysvěceného kněze přijal do nově vzniklého kláštera v belgickém Maredsous, který byl součástí dobového liturgického hnutí, předjímajícího liturgické reformy II. vatikánského koncilu. Po splnění množství jiných úkolů se intelektuálně zdatný, citlivý a duchovně zralý Dom Columba Marmion stal v roce 1909 opatem kláštera a musel svou komunitu provést těžkou dobou první světové války. — Z množství textů, které vznikaly v souvislosti s duchovním vedením jednotlivců i skupin, v němž byl Dom Marmion mistrem, připravil autorův sekretář Dom Raymond Thibaut k publikaci několik knih (například Kristus – život duše [1917], Kristus ve svých tajemstvích [1919] a Kristus – ideál pro mnicha [1922]). Marmionovy spisy si získaly velkou oblibu a mají své příznivce dodnes. Do češtiny byly většinou převedeny v druhé polovině 20. století a kolovaly v katolickém samizdatu. Římská křesťanská akademie z nich vydala výbor pod názvem První z bratří (1971, přel. F. Michalčík a V. Steiner). V nové době vydalo nakl. Krystal OP Marmionovu knihu Nevěsta slova (2006, přel. T. Brichtová OP). — V roce 2000 byl Columba Marmion papežem Janem Pavlem II. blahoslaven. — Kniha obsahuje také ukázku z Marmionova díla Kristus – ideál pro mnicha, čtyřicetistránkové pojednání o mnišské modlitbě.