Řehole Benediktova / komentář

Cena: 290,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Georg Holzherr
Přeložil: Aleš Vandrovec OSB a Ondřej Koupil
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001
(Pietas benedictina, sešit 4)
312 stran,  šitá vazba v měkkých deskách
ISBN 80-902682-3-4

Podrobný komentář Řehole Benediktovy z pera emeritního opata švýcarského kláštera Einsiedeln. Obsahuje historický úvod o situaci v církvi na přelomu 5. a 6. století. Opat Holzherr komentuje text svatého Benedikta verš za veršem a shromažďuje ve své knize hojné citace ze starokřesťanských autorů (Basileios/Basil, Athanasios/Atanáš, Augustinus, Jan Cassianus/Kassián). Benediktinskou řeholi totiž považuje za skutečné »uvedení do křesťanského života«, za bránu k moudrosti raných křesťanů a církevních otců. Svůj komentář a náměty k rozjímání neurčil jen řeholnicím a řeholníkům, ale všem křesťanům a lidem, kteří se chtějí napít z pramenů starobylé duchovní literatury. O úspěchu jeho přístupu svědčí nejenom opakovaná vydání německého originálu (prestižní nakladatelství Benziger), ale i fakt, že dílo je přeloženo do několika dalších jazyků.