Řehole Benediktova / Regula Benedicti

Cena: 190,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Benedikt z Nursie
Přeložili Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB a Ondřej Koupil
Předmluva: Aleš Vandrovec OSB
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998
(Pietas benedictina, sešit 10)
312 stran,  šitá vazba v tvrdých deskách potažených plátnem, přebal
ISBN 80-238-2676-X

Zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. — Autor, svatý Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro svůj vlastní klášter (Monte Cassino), teprve později se rozšířila po celé Evropě. V 10. století se s prvními mniškami a mnichy dostala také do Čech (Sv. Jiří na Pražském hradě, břevnovský klášter, klášter Ostrov u Davle). Dnes žijí pod Řeholí Benediktovou ženy a muži benediktinské, olivetánské, cisterciácké a trapistické tradice prakticky po celém světě. — Četba Řehole může poučit o historii mnišství, každému nabídnout pohled na svět z jiného úhlu, sdělit moudrost mnoha generací křesťanů žijících před svatým Benediktem (Antónios/Antonín, Athanasios/Atanáš, Basileios/Basil, pouštní otcové, Jan Cassianus/Kassián, Augustinus). Benedikt zve k četbě čtenáře, který — podobně jako novic přicházející do kláštera — »opravdu hledá Boha« (RB 58,7). Řehole je také pramen historický: vypovídá o době svého vzniku a je důležitá i pro studium duchovní, kulturní, umělecké a vědecké činnosti klášterů ve středověku i novověku, ve světě i v Čechách a na Moravě. Vhodným doplňkem pro studium Řehole je níže podrobný komentář k textu z pera Georga Holzherra.