Rozmluvy 11–14

Cena: 400,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Jan Cassianus
Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil,
úvod napsal Vít Hušek, vstupní ilustrací doplnil Jan Koupil.
Grafická spolupráce studio Stará škola.
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2019
(Pietas benedictina, sešit 23)
152 stran, šitá vazba v měkké papírové obálce
ISBN 978-80-86882-24-6

Cassianův spis Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají jednotlivým mistrům egyptského mnišského života.  Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích. V roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14: jejich tématy jsou duchovní dokonalost (11), neposkvrněnost (12), Boží milost (13) a duchovní porozumění bibli (14). Probírají se základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma.

Překlad, komentář a úvod vznikl v grantovém projektu »Historie a interpretace Bible« na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Kniha vychází k 20. výročí edice Pietas benedictina vysázena písmem Neacademia Small Text a s novou značkou edice. Dvoubarevný tisk na papíře Bio Top 3.