Spiritualita křesťanského mnišství 2–3

Cena: 480,00 Kč Původní cena:

Skladem

Autor: Václav Ventura
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010
(Pietas benedictina, sešit 19)
456 stran,  šitá vazba v pevných deskách
ISBN 978-80-86882-14-7

Rozsáhlá původní práce Václava Ventury o spiritualitě křesťanského mnišství. Druhý a třetí díl vycházejí v jednom svazku. Druhý díl je věnován mnišství na Východě až po jeho obnovu v hésychazmu. Třetí díl se obrací na Západ a sleduje osudy mnišství od svatého Hieronyma až po text Regula Magistri. Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním.

Hlavní kapitoly a témata: Barsanúfios a Jan z Gazy, Dórotheos z Gazy, Jan Klimax/Klimak, Theodóros Stúdijský, Symeón Nový teolog, počátky hésychazmu (Diadochos z Fótiky, Izajáš Asketa, Marek Asketa, Neilos/Nil Sinajský, Athós), Hieronymus/Jeroným, Augustinus/Augustin, gallské mnišství (Honoratus, lerinské ostrovy, Eucherius, Faustus, Martinus/Martin, Sulpicius Severus, Caesarius), Irsko a Columbanus, Regula Magistri, Benedictus/Benedikt z Nursie. 

Kniha je vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.