Život jurských otců

Cena: 200,00 Kč Původní cena:

Skladem

Přeložili: Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud
Ilustrace: Miroslav Koupil
Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004
(Pietas benedictina, sešit 8)
128 stran, šitá vazba v měkkých deskách
ISBN 80-902682-9-3

Anonymní životopisy mnichů Romana, Lupicina a Eugenda, žijících v 5. století v pohoří Jura v dnešním Švýcarsku. Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklosti a duchovních poučení. Anonymní autor, který dobře zná prostředí horských klášterů, nás zavádí do doby, kdy se římská říše rozpadá. Obyvatelé Západu se v politicky nestálé době snaží upevňovat civilizační, kulturní a náboženské dědictví po předcích a přizpůsobovat je novým poměrům a přicházejícím národům. Aniž to tuší, kladou už základy kultury středověku. Západní mnišství s obdivem hledí na mnišství východní, hlavně na pouštní otce v Egyptě. I naši tři opati, žijící v blízkosti místa, kde odpočívají mučedníci z tzv. thébské legie svatého Mauritia/Mořice, se podílejí na snaze adaptovat východní mnišský duchovní život pro drsné podmínky alpské krajiny. Kniha je doplněna Lupicinovým a Romanovým životopisem z pera církevního historika Gregoria Turonského (Řehoře Tourského).

Svazek obsahuje úvod o dobové situaci a o samotném díle, vysvětlivky a rejstřík.

Barevné ilustrace pořídil akvarelem Miroslav Koupil.