Fernando Aramburu

Vlast

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Grafická úprava, obálka, sazba písmem Termina a HK Serif, ePub a mobi Stará škola 

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.