Hudební věda

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Osnova grafické úpravy a obálka Jan Šerých

Sazba z písem Tabac a Euclid Flex Stará škola

Tisk Protisk, s. r. o.