Josef Hřebík

Izaiáš: revidovaný překlad s výkladovými poznámkami

Vydala Česká biblická společnost v Praze, 2018

Grafická úprava, obálka a sazba písmy Eskorte  a Gitan Stará škola

Vytiskl Finidr, s. r. o.