Václav Petrbok, Václav Smyčka, Matouš Turek, Ladislav Futtera (eds.)

Jak psát transkulturní literární dějiny?

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš — Akropolis 2019

Grafická úprava, obálka, jmenný rejstřík a sazba písmy Beletria & Beletrio Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.,