James Welch

Smrt Jima Loneyho

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Ilustrace na obálce Jiří Grus

Grafická úprava, obálka a sazba písmem Questa, epub a mobi Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.