James Welch

Zima v krvi

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2018

Ilustrace na obálce Pavel Čech

Grafická úprava, obálka a sazba písmem Questa, epub a mobi Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.