Jan Havlíček

Řezané květiny 
Ritornely

Vydalo studio Stará škola, s. r. o., jako svou 6. publikaci, v říjnu 2020
1. svazek edice Na okraji
Grafická úprava, obálka a sazba z písem Pepone a Jasan Stará škola

Tisk Protisk, s. r. o.


foto: Jan Havlíček