Jan Royt

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
Wallfahrtsort St. Maria de Victoria auf dem Weißen Berg
Bílá Hora Pilgrimage Site with the Church of Saint Mary of Victory

Vydalo studio Stará škola, s. r. o., v roce 2020 jako svou 1. až 3. publikaci, 2020
Fotografie Petr Neubert
Obálka a grafická úprava a sazba z písem Termina a Tabac Stará škola

Tisk Protisk, s. r. o.