Jiří Hořava

František Xaver Naske (1884–1959): základ soupisu malířského díla

Vydal Jiří Hořava ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2016

Typografická osnova: Jan Šerých

Sazba z písma Tabac Stará škola

Vytiskl Typodesign, s. r. o.