Jiří Hořava

Graniton: Umělecká a užitková keramika 1907–1928

Vydal Jiří Hořava ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2018

Typografická osnova: Jan Šerých

Sazba z písma Tabac Stará škola

Vytiskl Typodesign, s. r. o.