Jiří Hořava

První dáma české keramiky: Helena Johnová (1884–1962)

Vydal Jiří Hořava ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne, České Budějovice, 2017

Typografická osnova: Jan Šerých

Sazba z písma Tabac Stará škola

Vytiskl Typodesign, s. r. o., České Budějovice