Josef Kroutvor

Bukvova hůl 
Zápisky a pověsti z Novohradských hor

Vydalo studio Stará škola, s. r. o., jako svou 5. publikaci, v říjnu 2020
2. svazek kramolínské edice Stropnice
Grafická úprava, obálka a sazba z písem Pepone a Jasan Stará škola

Tisk Protisk, s. r. o.Josef Kroutvor, 2020