Josef Kroutvor (ed.)

Archa Petrkov

Vydalo nakladatelsví Eliška Štěpánová — Měsíc ve dne, České Budějovice, 2019

Obálka a grafická úprava Jaroslav Vlček a František Nárovec

Sazba z písma Pepone Stará škola

Tisk Typodesign, s. r. o.