Kateřina Voleková

Orthographia Bohemica

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Grafická úprava a obálka Knyžnyk Apudportam a Jaroslav Vlček

Sazba písmy Minion 3 a Neacademia Stará škola (staraskola.net)

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.