Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.

Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti

Vydaly Nakladatelství Academia, Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR

Obálka a grafická úprava Ondřej Lím, Michal Smejkal (Studio Symbiont)

Sazba z písem Tiempos Text a Matter SQ Stará škola

Tisk TNM Print, s. r. o.