Martin Dvořák (ed.)

Umlkám do čekání: Korespondence Vladimíra Holana

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2019

Grafická úprava, obálka a sazba písmy Tabac Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.