Michaela Vlčková (ed.)

Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko

Vydala Michaela Vlčková – Mýtiny, 2018

Grafická úprava, obálka a sazba písmy Questa Stará škola

Vytiskl Typodesign, s. r. o.