Ondřej Koupil

Květen. Rekompozice Máchova Máje

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2020

Ilustrace Jan Koupil

Grafická úprava a obálka Knyžnyk Apudportam & Stará škola

Sazba písmem Questa Stará škola

Vytiskl Protisk, s. r. o.