Petr Hlaváček

Kadaň: Příběh královského města

Kadaň: The Story of a Royal Town

Kadaň: Die Geschichte einer königlichen Stadt

Vydalo město Kadaň, 2019

Grafická úprava, obálka a sazba písmem Termina Stará škola

Vytiskl Finidr, s. r. o.