Petr Hlaváček
Kadaň je cool!!!
Průvodce neklidným městem

Vydalo město Kadaň, 2020
Ilustrace a obálka: Jindřich Janíček
Grafická úprava, obálka a sazba písmem Carot Stará škola
Vytiskl Protisk, s. r. o.