Petr Hlaváček
Židovská Kadaň
Příběhy vytěsněné 
z městské paměti

Vydalo město Kadaň, 2020
Fotografie: Daniela Pinlová Hlaváčková
Grafická úprava, obálka a sazba písmem Baskerville Pro a CarotSans Stará škola
Vytiskl Protisk, s. r. o.