Pavel Kořínek, Lucie Kořínková

Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942)

Vydal Filip Tomáš — Akropolis, 2018

Grafická úprava a obálka Michal Smejkal a Kateřina Orlíková (Studio Symbiont)

Sazba písmem Euclid Flex Stará škola

Vytiskly Těšínské papírny, s. r. o.,