Svatý Augustin

Vyznání

Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze, 2019

Obálka a grafická úprava Františka Loubat a Jaroslav Vlček

Sazba z písma Skolar  Stará škola

Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.